Dagboek

Zeewier en CO2

Photo: David Loftus

In de wereld van morgen staat de circulaire economie centraal. Zeewier kan daar een belangrijke rol in spelen, onder andere door CO2 te recyclen. Hoe dat werkt, en wat daarvoor nodig is, lees je hieronder:

Op dit moment is onze maatschappij nog erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. Met z’n allen verbranden we een hoop olie, gas en kolen, waarbij CO2 vrijkomt. Dit broeikasgas komt niet alleen in onze atmosfeer, maar ook in de zeeën terecht. Geschat wordt dat ongeveer de helft van alle CO2 zich in onze oceanen bevindt. Eigenlijk is dat goed nieuws, want…

Planten – zoals zeewier – nemen CO2 op, en zetten het om in energie. Daarvoor hebben ze niet alleen CO2, maar ook water en bepaalde mineralen nodig. In de zee zijn deze in overvloed aanwezig. Op het land echter in veel mindere mate. Dat is één van de voornaamste redenen dat zeewieren gemiddeld 10 x sneller groeien én meer CO2 kunnen binden dan landplanten.

Maar wat doen we dan met al dat wier? Natuurlijk zijn veel zeewieren lekker om te eten. Andere zijn meer geschikt om biobrandstoffen van te maken. In beide gevallen komt er door het gebruik evenveel CO2 vrij als dat er in het zeewier gevangen werd. Dat lijkt nutteloos, maar het tegendeel is waar: Ten eerste kunnen we op die manier waardevolle en ‘klimaatneutrale’ voedings- en brandstoffen creëren, die het milieu ook niet op andere manieren belasten. Ontzettend veel duurzamer dus dan de reguliere landbouw en fossiele brandstoffen!

Ten tweede – en misschien nog wel veel interessanter – is dat zeewierteelt ons kan helpen om extra CO2 op te slaan. Dit gebeurt eigenlijk al in het wild, waar zeewier – met alle CO2 dat daarin opgeslagen ligt – naar de bodem van de oceaan zinkt wanneer het sterft. Wetenschappers zijn nu aan het bestuderen in hoeverre zeewierboerderijen op die manier ons klimaatprobleem zouden kunnen oplossen.

In het kort is zeewier dus wereldkampioen CO2 opnemen, en nog lekker ook. Reden genoeg om het eens (wat vaker) op tafel te zetten!